Varför vara medlem i SFF?
Ni har investerat en
ansenlig summa pengar i er bostad.
Då känns det väl också viktigt att det går att påverka den miljö ni valt att
bosätta er i?

Som medlem
är ni med och bidrar till att vi blir en stark förening som kan driva de frågor
vi tycker är angelägna. Bli medlem nu!

Medlemsavgiften är 200kr/år per hushåll och betalas in Bankgiro: 606-2095
Uppge din gatuadress som referens
vid betalning och ange även om möjligt en e-postadress.