Blog Image

STÄKETS FASTIGHETSÄGARE FÖRENING SFF

OM NYHETSBLOGGEN

På denna blogg skall ni kunna följa vad som händer i vår förening och i vårt närområde. Kontakta oss på styrelsen@staket.org mer att läsa finns på www.staket.org

Luciatåg 10/12 i gamla Stäketskolan

ÖVRIGT Posted on Tue, December 05, 2017 20:55:08

Luciafirande!

Söndag den 10/12 klockan 15:00 är det dags för luciafirandet i gamla Stäketskolan ihop med hembygdsföreningen.

Ta med släkt och vänner och titta på barnens luciatåg och njut av sången.
Efteråt serveras glögg och fika.

Hitta hit

Adressen till Stäkets bygde­gård är Wilhelm Boys väg 21 i Stäket.Polisen informerar. 233 inbrott och försök till inbrott i bostäder 2016-07-01 – 2017-03-13

ÖVRIGT Posted on Wed, March 15, 2017 12:33:53

Albin Näverberg jobbar som brottsförebyggare inom polisen i Järfälla.

Han
har tittat på stöldbrott 2016-07-01 – 2017-03-13 och jämfört med samma tid
föregående år i Järfälla

Det har inträffat 233 inbrott
och försök till inbrott i bostäder jämfört med samma mätperiod föregående år då
det inträffat 158 brott.
Det är en rejäl ökning.

Inbrott och försök till
inbrott i villa/radhus har skett i 170 fall.

Inbrott och försök till
inbrott i lägenhet har inträffat i 63 fall.

Nu närmar sig våren och innan
dess påsken. Albin vill påminna om att använda oss av Grannsamverkan för att få
våra bostäder att uppfattas som bebodda.

Vi kommer även att byta till sommarhjul
snart.
Viktigt då är att inte lämna bilhjul utan uppsikt.

Polisen vet sedan tidigare
att anmälningsflödet stegras drastiskt på vårsidan.

Ha det så bra hälsar:

Albin NäverbergNy bro över Stäketsundet

ÖVRIGT Posted on Tue, February 21, 2017 15:16:30

Trafikverket avser bygga ny bro söder om befintlig bro i läge för den f.d. järnvägsbron. Bron förses med nytt ledverk. Väg 841 får nya anslutningar till bron.
Exakt läge för bro och anslutande vägar är ännu inte bestämt. Projektering pågår.

Den nya bron byggs med bredare körfält och med gång- och cykelbana.
Breddning av bron medför att spännvidden på svängspannet behöver ökas.
Med bro i nytt läge möjliggörs att farleden är öppen för all båttrafik under produktionstiden.
Bron kommer byggas med tillräckligt avstånd till befintlig bro för att möjliggöra detta

Länk till hela samrådsunderlaget klicka här:Skydda dig mot ID-stöld

ÖVRIGT Posted on Fri, November 06, 2015 10:07:36

Det är inte bara inbrott man måste skydda sig emot.

Skydda dig mot Identitetsintrång.

Med identitetsintrång menas att någon köper varor eller tar
krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar, var vaksam om någon
gör en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Identitetsintrång,
eller id-kapningar som det också kallas för, kan handla om att någon använder
ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet.
Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe i närheten av din bostad, visar
upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning
kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller
kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Så skyddar du
dig

·
Öppna inte e-post eller länkar som är okända för dig. Risken finns
att du får in virus i din dator som till exempel kopierar dina
inloggningsuppgifter.

·
Använd inte ett för enkelt eller samma lösenord till olika
tjänster.

·
Ha ett uppdaterat virusskydd på din dator och mobil.

·
Ladda inte ned nya appar utan att ha kontrollerat om de funnits
ett längre tag och fått positiva recensioner och betyg.

·
Kontrollera antal recensioner och betyg innan du laddar ner appar.

·
Skicka inte person- eller kontouppgifter via e-post utan att först
ha kontrollerat att aktuellt företag, myndighet eller organisation har begärt
in uppgiften.

·
Använd tjänster som ger dig information direkt i mobilen eller via
e-post om någon tagit en kreditupplysning på dig. Då har du chansen att agera
snabbt genom att kontakta aktuellt kreditbolag och stoppa krediten/lånet från
att beviljas.

· Lås brevlådan så du ser till att inga obehöriga kommer åt din post.

·
Exponera inte dina personuppgifter i onödan. Lämna inte ut ditt
personnummer på nätet och släng inte post med personlig information i soporna
eller pappersinsamlingen

·
Om du tappat bort en identitetshandling, anmäl det till Polisen
och till kreditupplysningsföretag.

Åtgärder om du
blivit drabbad

·
Om du får uppgifter om att någon obehörig har tagit
kreditupplysningar i ditt namn eller om du blivit utsatt för ett bedrägeri har
du möjlighet att kostnadsfritt spärra ditt personnummer hos
kreditupplysningsföretagen.

·
Polisanmäl bedrägerier så snart som möjligt och bestrid de felaktiga fakturorna.

·
Ring din bank och kontrollera dina konton.

·
Har du blivit av med ett id-kort eller körkort, måste du spärra
det. Vänd dig till kortutgivaren (företag/myndighet som utfärdat kortet).
Telefonnumret för spärr finns på baksidan av kortet, det kan vara en god idé
att notera detta i förväg.

Se också upp med vilka företag du gör affärer med

Här nedan hittar du listan över företag som Finansinspektionen tycker att du
INTE skall göra affärer med.

http://www.fi.se/Register/Varning-for-foretag/Senast-utlagda-varningar/

Täcker din hemförsäkring
ID-stöld?

Av 20 försäkringsbolag är det bara ett fåtal, som har ett skydd
mot ID-stöld i sin hemförsäkring.
Hos en del andra bolag kan du köpa det
skyddet som tilläggsförsäkringar.Dagordning inför kommande årsmöte

ÖVRIGT Posted on Thu, May 21, 2015 16:31:52

Vi har noterat att ett förslag till dagordning inför kommande årsmöte saknas i den information ni har fått/kommer att få i brevlådan.

Förslag till dagordning finner ni här nedan och den kommer även att finnas tillgänglig för var och en vid årsmötet.

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare
4. Val av två att justera protokollet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt kallat
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas föredragande
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställelse av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Ärenden från styrelsen eller medlem
12. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisorer och revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Avslutning

Vi beklagar detta

/StyrelsenSFF byter bank till Handelsbanken

ÖVRIGT Posted on Wed, May 20, 2015 10:28:50

SFF har öppnat nya konton samt nytt bankgiro hos Handelsbanken i Jakobsberg.

Vårt nya bankgironummer är: 606-2095


Observera att vårt nya bankgiro ersätter tidigare postgironummer.SFF vill inte ha ett större verksamhetsområde.

ÖVRIGT Posted on Fri, April 17, 2015 10:26:00

Mot bakgrund av den artikel som ”Företagarna i Järfälla” hade
med i det senaste numret av tidningen ”Mitt i Järfälla” vill vi ifrån styrelsen
för Stäkets Fastighetsägareförening (SFF) förtydliga att vi inte står bakom
artikeln och inte vill se ett större verksamhetsområde i Stäket.

Anders Karpesjö är visserligen Stäketbo och har vid ett
flertal tillfällen varit ordförande vid de årsmöten som SFF haft men ingår inte
i styrelsen för SFF utan är ordförande i Styrelsen för ”Företagarna i Järfälla”.

Vi hänvisar härmed alla frågor kring artikeln till Anders
Karpesjö, Ordförande för Företagarna i Järfälla.

Artikeln i Mitt i Järfälla:Järfälla och Upplands Bro blir ett och samma lokalpolisområde

ÖVRIGT Posted on Wed, March 25, 2015 21:56:07

JÄRFÄLLA/STOCKHOLM. Den geografiska indelningen av polisen i Stockholms län är fastställd.

Sedan tidigare är det bestämt att Region Stockholm ska delas in i fyra polisområden och i fredags beslutade man om vilka de 17 lokalpolisområdena blir.

Den nya indelningen baseras på en analys av myndighetens verksamhet, statistik, omvärldsförhållanden, lokala problembilder och k

– Att 39 lokalpolisområden nu ska bli 18 lokalpolisområden, inklusive Gotland, ökar förutsättningarna för operativ slagkraft, enhetlighet och flexibilitet i verksamheten, säger regionpolischef Ulf Johansson, i en nyhet från Stockholmspolisen.

Järfälla och grannkommunen Upplands Bro blir ett och samma lokalpolisområde och benämns som lokalpolisområde Järfälla.Next »